Urządzenia profilograf wyznaczające IRI.


Urządzeniem profilografem nazywa się takie urządzenie, które pozwala rejestrować rzędne profilu podłużnego nawierzchni jezdni z błędem nie większym niż 1mm w równoodległych punktach ale nie rzadziej niż co 25 cm. Wskaźnik IRI równoznaczny jest z pracą zawieszenia w umowie przyjętym modelu obliczeniowym pojazdu, który porusza się ze stałą prędkością 80 km/h po zarejestrowanym profilu nawierzchni jezdni na odcinku o określonej długości. Profilograf – wymóg stosowania tej metody został wprowadzony w latach dziewięćdziesiątych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów techniczno-budowlanych autostrad płatnych. Określono parametry jakie powinno spełniać urządzenie pomiarowe, tj. dokładność pomiaru, częstość określana wskaźnika IRI, długość odcinka pomiarowego. Wartości wskaźnika nie mogą przekraczać określonych dopuszczalnych nierówności na 50%, 80% i 100% długości badanego odcinka. Do oceny równości podłużnej nawierzchni autostrady przyjmuje się miarodajną wartość wskaźnika IRI – sumę wartości średniej i odchylenia standardowego. Możecie zastanawiać się skąd ja to wszystko wiem? Tym bardziej, że jestem kobietą, której nie po drodze z takimi informacjami. Laboratorium drogowe Droglab uświadomiło mnie w każdej wątpliwej kwestii. Otóż interesuję się wszelkimi inwestycjami, które mają miejsce w naszym kraju. Nie straszne mi roboty drogowe, czy profilograf! Dzisiaj zgłębiając wiedzę o internet nic już nie jest w stanie mnie zaskoczyć, to właśnie ja zaskakuję męską część, gdzie głośno powiem jak wygląda laser profilografów i do czego służy.

W laboratorium drogowym ( http://droglab.pl ) istnieje wiele modeli profilografów laserowych, wszystkie mają tę samą zasadę działania opierającą się na czujnikach laserowych. Profilograf laserowy RSP w zależności od wersji oraz wyposażenia urządzenia może obliczać następujące parametry: równość podłużna IRI, równość poprzeczna koleina, makrotekstura, geometria drogi, współrzędne GPS, obraz z kamer ROW. Profilograf RSP III może być wyposażony maksymalnie w 21 laserów. Czujniki mierzące nawierzchnię pod kątem są umieszczone w demontowanych skrzydłach belki co pozwala zwiększyć efektywną szerokość pomiarową w zakresie równości poprzecznej. W profilografie laserowym HSP maksymalnie można zastosować aż 43 czujniki laserowe – najczęściej jednak korzysta się z mniejszej liczby, 11 lub 17, które są wystarczające do precyzyjnego obliczenia odpowiednich wskaźników (IRI czy głębokość koleiny). Zasadniczym elementem urządzeń profilometrycznych jest akcelerometr, który monitoruje ruch pionowy karoserii samochodu oraz lasery umieszczone wewnątrz belki zamontowanej do samochodu, które mierzą odległość między samochodem a nawierzchnią – obliczony profil jest sumą obu powyższych wartości. Oprócz tego urządzenie wyposażone jest w dystansomierz, który służy pomiarowi odległości.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *